PROTECTION FOR THE MILLENNIUM

سیستم جوش احتراقی

 

جـوش احتراقي روشی است بـرای اتصـال دو هـادی ( معمولا مسی و فولـادی ) که هیچ نیازی به حـرارت یا انـرژی خارجی ندارند. طی ایـن پروسه دو فلـز بـا انـدازه ، شکـل و جنس مختلف به یکدیگر اتـصـال داده می شوند. مهم تـریـن کـاربـرد جـوش احـتـراقی متصل کـردن سیم مسی بـه صفحه فلزی می بـاشد. در ایـن روش احتیاجی بـه حـرارت و منبع گرما خارجی وجود ندارد و اتصال توسط نوعی پودر مخصوص انجام می گیرد. عملیات جـوش کـاری بـه کـار گرفته شده توسط شرکت مهندسی سُها سنجش سپاهان ، شامل احیای اکسید مس بـا آلـومـیـنـیـوم می بـاشد.

فرایند جوش کاری :
حــاصــل انـفـجــار پــودر جــوش ، یـک مخـلــوط هـمـگــن اسـت کـه مـقـداری سـر بــار ( اکسیـد آلـومینیوم ) نیز به همراه دارد. مذاب به وجـود آمده پولک ته قالـب را ذوب می کند و مذاب به اطراف هادی مسی که در قسمت پایین قالب قرار دارند می ریزد و در اثـر حرارت فوق العـاده ، سیم ها ذوب شده و با مواد مذاب ، جوشی کـامل به شکل محفظه قالب ، تحویل می دهد. پیوند حاصل از جوش انفجـاری از نوع ملکولی است لذا در مقابل خوردگی بسیار مقـاوم است و اثـرات ناخواسته حاصل از جوش معمولی مانند تنش های محبوس یـا تغییر شکـل هادی و تغییر ساختار میکروسکوپی حاصل از ازدیاد درجـه حـرارت در منطقـه جـوش را نـدارد. ایـن واکـنـش ، درون قـالـبـی شـنـی انـجـام می پذیرد ، که يک بـار مصرف می باشد ولی چنانچه چندین جوش ( 50 تا 100 جوش ) مورد نظر باشد ایـن امر درون بلوک گرافیتی انجـام می پذیرد. بعد از آغاز گرمای ناشی از واکنش حـرارت زا ، فلزات درون قالـب شروع به ذوب شدن می نمایند.

دیسک فلزی ( شاتر ) به سه منظور به کار می رود :
نگهداری از پودر قبل از جرقه زدن
فراهم کردن یک واکنش همگن قبل از درون قالب قرار دادن فلز
جداسازی خاکستر ( اکسید آلومینیوم ) از مس ذوب شده

گرمای تولید شده ( حدود 2500 ) خیلی بالاتر از نقطه ذوب فلزاتی نظیر مس ، فولـاد ، بـرنـج ، بـرنـز و غیره می بـاشد. فلـزات قرار داده شده درون حفره جـوش به وسیله ی گرمای ناشی از ذوب فلز ، ذوب شده و به یکدیگر جوش می خورند. نتیجه ، يک آلياژ با ساختار الکتریکی و مکانیکی متفاوت است که از فلزات مختلف به وسیله ی جوش کاری تشکیل شده است.


ساختار مولکولی حاصله دارای این مزایا می باشد :

به صورت کـامـل ضد زنگ می بـاشد.
دارای خواص الکتریکی بـالـاتری نسبت به فلـزاتی که بـه صورت مکـانیکی و پـیـچ به یکدیگر اتصـال داده شده اند ، می بـاشد.
دارای خصوصیات مکانیکی بهینه می باشد.
به علت وجود فلزات مختلف اثرات دی الکتریک را ندارد.

واکنش احیای اکسید مس با آلومینیوم در شرکت مهندسی سُها سنجش سپاهان :

                                                                                            3CuO + 2AI ⇒ Cu + AI2O3 + Heat 

و یا به عبارت دیگر :

                                                                       Copper oxide + aluminium + alloys ⇒ copper + slag + heat 

 

 

 

                                      

اخبار صنعت برق

  • هشتمین دوره نمایشگاه صنعت برق استان اصفهان از تاریخ 5 الی 8 خرداد ماه سال 95 در محل دائمی نمایشگاه های بین المللی اصفهان در مجاورت پل شهرستان برگزار می گردد. لازم به ذکر است گروه کالایی نمایشگاه سیستمهای انتقال نیرو ، سیستمهای تولید، توزیع، بهره برداری و انتقال نیرو، برق خانگی و صنعتی روشنایی، انرژی های نو و تجدیدپذیر، تست و کنترل و مشاوره، طراحی و مدیریت خدمات می باشد.

  • پیرو تصویب «آییننامه جدید مشاوران حفاظت فنی و خدمات ایمنی» در شوراي عالی حفاظت فنی و انتشار آن در روزنامه رسمی کشور در تاریخ 94/11/17 مرکز تحقیقات و تعلیمات حفاظت فنی و بهداشت کار وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی با هدف ارتقاي کیفی سطح خدمات تخصصی در زمینه ایمنی در کارگاههاي مشمول و تقویت بخش خصوصی داراي صلاحیت : «پنجمین دوره آزمون مشاوران حفاظت فنی و خدمات ایمنی» را در روزهاي 20 و 21 مرداد برگزار می نماید.

  • اجراي آئين نامه حريم خطوط برق، تغيير در اساسنامه سازمان توسعه برق ايران و تشکيل شرکت مادر تخصصي توليد برق نيروگاه‌هاي حرارتي، برنامه‌ريزي براي ساماندهي بخش توزيع نيروي برق کشور و تصويب قانون حمايت از صنعت برق، توسط مجلس شوراي اسلامي از دستاورد های مهم سال94 بوده است.
     

مقالات

چرا باید صاعقه گیر نصب کنیم؟

چرا باید صاعقه گیر نصب کنیم؟

انتخاب سطح حفاظتی

راهنمای انتخاب سطح حفاظتی سیستم صاعقه گیر

حذف الکتریسیته ساکن

تمهیدات لازم جهت حذف الکتریسیته ساکن از خط تولید
(قسمت اول)